V minulosti jsem realizoval několik obtiskových aršíků pro renovaci plechových vláčků Tioka, Merkur atp. Pokud by jste měli o něco podobného zájem, kontaktujte mne. Vše kresleno dle dobových předloh.